Britta och Allan Lehtos stipendiefond
Stiftelsen Allanova

 

Om Britta och Allan Lehtos stipendiefond

Stiftelsen skall ha till ändamål att stödja studier, forskning och utveckling av projekt och idéer som gynnar kulturliv och näringsliv i Tornedalen. Stödet skall ges som stipendier till enskilda personer. För ändamålet skall stiftelsen äga mottagna gåvor och donationer samt bedriva insamlingsverksamhet.

Stipendium eller stipendier skall utdelas en gång per år med början 1990. Endast avkastningen av stiftelsens kapital får användas för att tillgodose stiftelsens ändamål.

 

Om stiftelsen Allanova

Stiftelsen skall ha till ändamål att utan vinstsyfte för stiftelsen, stiftaren eller annan genom stipendier och/eller bidrag främja vetenskaplig forskning och utveckling inom området hantering, förvaring, distribution och bearbetning av livsmedel med avseende särskilt på ren, vilt, fisk och bär. Resultatet av den av stiftelsen främjade forskningen och utvecklingen skall ej vara förbehållen stiftelsen, stiftaren eller annan. För sagda ändamål skall stiftelsen också äga mottaga gåvor.

Stiftelsens ändamål skall tillgodoses genom att stipendium och/eller bidrag skall kunna utdelas till institutioner, utvecklingsbolag eller enskilda personer närhelst anledning förekommer. Endast avkastningen av stiftelsens kapital får användas för att tillgodose stiftelsens ändamål.

   

Historik om stiftelserna

Stiftelserna startades i samband med företagaren och entreprenören från Tornedalen Allan Lehtos 50-års dag 1989.

Stiftelsen Britta och Allan Lehtos Stipendiefond stiftades genom ett upprop av representanter för de tre Tornedalskommunerna och skulle främst främja de fria konsterna, kultur, idrott och liknande.

Stiftelsen Allanovas syfte är att belöna innovativa lösningar inom livsmedelssektorn.

Donationer till Britta o Allans fond har främst kommit från privatpersoner och från Allanova AB, ägt av familjen Lehto och familjen Nyaiesh. Donationer till Allanovafonden har främst kommit från företag och organisationer.

Endast avkastningen på donerade medel får delas ut, och under de gångna åren har betydande belopp delats ut från de bägge fonderna.

 

Ansök om stipendium

 

Steg 1/3: Kontaktuppgifter och motivering!

Fyll i dina kontaktuppgifter och motivering i rutorna. De rutor som är markerade med en asterisk, * , är obligatoriska.

    Motivering *  
Det finns plats för tecken i rutan.
   
     
 
 
 
     
 
 
 

 

Steg 2/3: Bifogade filer

Bifoga de filer du eventuellt vill skicka med din ansökan. Varje fil får vara max 4 MB stor.

 

Steg 3/3: Stiftelseval och skicka-knapp

Välj stiftelse
Markera vilken stiftelse din ansökan ska skickas till:

 

Säkerhetsspärr
Det här är en enkel spärr för reklamrobotar: Rutan nedan måste vara helt tom, annars skickas ditt formulär inte in. Så skriv ingenting i rutan nedan utan klicka direkt på knappen Skicka.